Інші послуги

Надання платних послуг.

Науково-дослідний інститут фіскальної політики, як структурний підрозділ Університету державної фіскальної служби України, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27 серпня 2010 року № 796, може надавати платні послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності, а саме :

– проведення науково-дослідних робіт;
– проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки;
– проведення наукової експертизи в установленому законодавством порядку;
– проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організація та наукове обслуговування;
– проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажувань;
– інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
– здійснення операцій, що пов’язані із трансфером (передачею) технологій, які розроблені за рахунок коштів державного бюджету;
– забезпечення діяльності технологічних та наукових парків;
– розроблення науково-технічної документації.