Історія

У процесі формування та розвитку цивілізації роль науки як системи знань та специфічної сфери людської діяльності суттєво змінюється та ускладнюється. Це пов’язано з тим, що наука є невід’ємним компонентом процесу суспільного виробництва та одночасно являє собою структурний елемент культури. Будь-які зміни в суспільній свідомості, економіці, політиці позначаються на розвитку та функціонуванні науки та наукової діяльності. Тому прогрес суспільства та економіки не може не позначитися на прогресі науки, зміні її місця і ролі в суспільному устрої, і навпаки: розвиток науки зворотно впливає на всі сфери суспільного життя, виступає важливим фактором соціально-економічного прогресу.

Початком системної роботи у сфері оподаткування можна вважати 17 серпня 1998 року, коли вперше на пострадянському просторі було створено Науково-дослідний центр з проблем оподаткування (Постанова КМУ № 1270). Наступним прогресивним рішенням уряду було створення профільних наукових установ у сфері фінансового права та митної справи. Відтак, 16 серпня 2001 року за ініціативи П. В. Мельника, В. Я. Тація та Л. К. Воронової був заснований Науково-дослідний інститут фінансового права (Розпорядження КМУ № 303-р). А в 2008 році на базі Київського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України започатковано Державний науково-дослідний інститут митної справи (Постанова КМУ від 24.09.2008 р. № 852).

В 2015 році враховуючи виклики сьогодення було прийнято рішення про створення Науково-дослідного інституту фіскальної політики шляхом злиття зазначених вище наукових установ (Розпорядження КМУ № 1184-р від 01.11.2015 «Про утворення Університету державної фіскальної служби України»).

Отож, на сьогодні НДІ фіскальної політики є науковим підрозділом Університету державної фіскальної служби України, що здійснює свою діяльність з метою вирішення наукових потреб держави та суспільства у фіскальній сфері.

Першим директором НДІ фіскальної політики протягом 2016–2017 рр. був д.е.н., професорВіктор Мельник.