Керівництво

Володимир Коротун – перший заступник директора інституту з науково-організаційної роботи з покладанням обов’язків директора Інституту, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Коротка біографія.

Народився 26 листопада 1977 року в селищі Марківка Луганської області.

У 2000 році з відзнакою закінчив Академію державної податкової служби України та отримав кваліфікацію спеціаліста за напрямом «Фінанси».

Протягом 2000–2007 років обіймав керівні посади в органах податкової служби України.

В університеті працює з 2000 року – спочатку за сумісництвом на кафедрі фінансів, а з 2007-го – за основним місцем роботи в Науково-дослідному центрі з проблем оподаткування. З 2016 року – завідувач лабораторії дослідження проблем трансфертного ціноутворення НДІ фіскальної політики, з березня 2017-го – заступник директора інституту з науково-організаційної роботи, а з січня 2018 року – перший заступник директора інституту з науково-організаційної роботи з покладанням обов’язків директора Інституту.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Оптимізація акцизного оподаткування підприємств харчової промисловості». У 2011 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Має спеціальне звання радника податкової служби ІІ рангу (2004). Нагороджений Почесною грамотою ДПА України (2010), нагрудним знаком «За внесок у розвиток Університету» (2013) та Подякою Міністерства доходів і зборів України (2014).

Брав участь у підготовці 18 наукових (науково-технічних) робіт, з них у 4 – як керівник ННТР. Співголова робочої групи щодо підготовки розділу 6 «Акцизний податок» Податкового кодексу України та трьох видань науково-практичного коментаря до нього.

Є автором та співавтором понад тридцяти п’яти фахових статей, п’ятнадцяти колективних монографій та навчального посібника, розділів у трьох виданнях науково-практичних коментарів до Податкового кодексу України.

Сергій Брехов – заступник директора з наукової роботи – начальник Науково-дослідний центр проблем оподаткування та фінансового права, кандидат економічних наук.

Коротка біографія.

Брехов С. С. народився 3 червня 1978 року в м. Чорнобиль. У 2000 році закінчив Академію державної податкової служби. Має практичний досвід роботи в органах державної податкової служби м. Києва і Київської області та спеціальне звання радника податкової служби ІІ рангу (2007).

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток підприємств в Україні».

В Університеті працює з квітня 2013 року. Є автором та співавтором понад 20 фахових статей, семи колективних монографій, науково-практичних коментарів до Податкового кодексу України.


Ольга Нагорічна – заступник директора з наукової роботи – начальник Науково-дослідний центр митної справи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, радник митної служби І рангу, почесний митник України.

Коротка біографія.

Нагорічна О. С. народилася у 1972 році в м. Шепетівка Хмельницької області.

З 1999 року працювала у Центрі підвищення кваліфікації Державної митної служби України. Брала безпосередню участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців у галузі митної справи, а також у розробленні професійних програм та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації працівників митних органів.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Післядипломна підготовка працівників митної служби до професійної діяльності на основі особистісно-орієнтованого підходу». Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2015 році. З 2012 року – секретар Наукової ради Державної митної служби України, а з 2014-го – член Науково-технічної ради Державної фіскальної служби України.

Член Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Хмельницькій ОДА. Переможець обласного конкурсу наукових робіт (2016, 2018).

В університеті працює з березня 2016 року. Була науковим керівником та співвиконавцем науково-дослідних робіт, що виконувалися на замовлення Державної митної служби України, Міністерства доходів і зборів України та Державної фіскальної служби України. Опублікувала понад 70 наукових праць у міжнародних та вітчизняних виданнях з митної тематики.