Керівництво

Шевчук Олег Анатолійович

директор НДІ фіскальної політики

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Сфера наукових інтересів: державний фінансовий контроль, податковий, митний, бюджетний та валютний контроль

Народився 2 вересня 1975 року у селі Крилівка, Ружинського району, Житомирської області.

З 1992 року по 1997 рік навчався у Київському державному торговельно-економічному університет і отримав вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста з обліку і аудиту.

У 2001 році здобув науковий ступінь «кандидат економічних наук».

У 2007 році йому присвоєно вчене звання «доцент».

У 2015 році здобув вищий науковий ступінь «доктор економічних наук», а у 2017 році йому присвоєно вчене звання «професор».

У 2016 році призначений проректором з навчально-методичної та виховної роботи Національного університету державної фіскальної служби України.

У 2017 році призначений першим проректором з навчально-методичної та виховної роботи.

З квітня 2021 року призначений директором Науково-дослідного інституту фіскальної політики.

Є автором понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій, опублікованих у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема, опубліковані такі монографії:

 «Контроль в системі інноваційного менеджменту підприємства» (2011 рік);

«Державний фінансовий контроль: питання теорії та практики» (2013 рік);

«Система державного фінансового контролю: формування та розвиток в Україні» (2016 рік);

«Аналітично-контрольні аспекти регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки» (2017 рік);

«Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки» (2018 рік).

У 2005 році нагороджений Подякою Київського міського Голови.

У 2007 році нагороджений Почесною грамотою Голови Деснянської районної державної адміністрації.

У 2008 році нагороджений Почесною грамотою Голови Деснянської районної державної адміністрації.

У 2018 році нагороджений Подякою Міністерства освіти та науки України.

У 2018 році нагороджений подякою Державної фіскальної служби України.

У 2019 році нагороджений Грамотою Верховної ради України.

E–mail: 01.02@nusta.edu.ua