Керівництво

Олександр Іщенко – директор Інституту, доктор економічних наук, професор.

Коротка біографія.

ІЩЕНКО Олександр Анатолійович народився 11 травня 1969 році у місті Донецьк.

У 1990 році закінчив Київське загальновійськове командне училище ім. М. В. Фрунзе.

У 1995 році – Міжнародний інститут управління, бізнесу та права (м. Київ) та здобув ступінь бакалавра економіки (юрист-менеджер), а в 2011 році – Київський університет права Національної академії наук України за спеціальністю «Правознавство» та отримав кваліфікацію юриста.

У 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а вже в 2006 році – докторську дисертацію на тему «Маркетинговий механізм управління розвитком підприємств сфери послуг». Вчене звання професора присвоєно у 2007 році.

З 2002 року Олександр Анатолійович здійснює науково-викладацьку діяльність. Працював у Донецькому національному університеті економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського на посаді професора кафедри маркетингу і комерційної справи. А в грудні 2018 року обіймав посаду професора кафедри управління та адміністрування Донецького державного університету управління.

Має значний досвід практивної та управлінської діяльності. Протягом 2015 року обіймав керівні посади на Державному підприємстві «Державний інститут судових, економіко-правових та технічних експертних досліджень», а з 2016 року очолював його.

У вересні 2020 року призначений на посаду директора Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України. Особливу увагу він приділяє питанню розвитку експертної діяльності в НДІ фіскальної політики та в університеті загалом.

Є автором понад 80 наукових публікацій, серед яких 19 одноосібних (колективних) монографій, навчальних посібників та підручників.

Крім викладацької та наукової діяльності, Олександр Анатолійович бере активну участь у громадському житті: президент громадських організацій «Легіон» та «Сила здоров’я».

Сфера наукових інтересів :

дослідження проблем організації та управління підприємствами.

Сергій Брехов – заступник директора з наукової роботи – начальник Науково-дослідний центр проблем оподаткування та фінансового права, кандидат економічних наук.

Коротка біографія.

Брехов С. С. народився 3 червня 1978 року в м. Чорнобиль. У 2000 році закінчив Академію державної податкової служби. Має практичний досвід роботи в органах державної податкової служби м. Києва і Київської області та спеціальне звання радника податкової служби ІІ рангу (2007).

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток підприємств в Україні».

В Університеті працює з квітня 2013 року. Є автором та співавтором понад 20 фахових статей, семи колективних монографій, науково-практичних коментарів до Податкового кодексу України.


Ольга Нагорічна – заступник директора з наукової роботи – начальник Науково-дослідний центр митної справи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, радник митної служби І рангу, почесний митник України.

Коротка біографія.

Нагорічна О. С. народилася у 1972 році в м. Шепетівка Хмельницької області.

З 1999 року працювала у Центрі підвищення кваліфікації Державної митної служби України. Брала безпосередню участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців у галузі митної справи, а також у розробленні професійних програм та навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації працівників митних органів.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Післядипломна підготовка працівників митної служби до професійної діяльності на основі особистісно-орієнтованого підходу». Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2015 році. З 2012 року – секретар Наукової ради Державної митної служби України, а з 2014-го – член Науково-технічної ради Державної фіскальної служби України.

Член Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Хмельницькій ОДА. Переможець обласного конкурсу наукових робіт (2016, 2018).

В університеті працює з березня 2016 року. Була науковим керівником та співвиконавцем науково-дослідних робіт, що виконувалися на замовлення Державної митної служби України, Міністерства доходів і зборів України та Державної фіскальної служби України. Опублікувала понад 70 наукових праць у міжнародних та вітчизняних виданнях з митної тематики.