Наша мета

Науково-дослідний інститут фіскальної політики є структурним підрозділом Університету державної фіскальної служби України (далі – Університет), що створений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1184-р «Про утворення Університету державної фіскальної служби України».

Інститут є офіційною профільною установою, яка надає експертні висновки та консультації з актуальних питань оподаткування та митної справи.

Візія:

просвітлене та прогресивне українське суспільство, що свідомо сплачує оптимальні науково-обґрунтовані податки в таких обсягах, що відповідають потребам держави для забезпечення реалізації соціально спрямованої економічної політики, політики національної безпеки та інших державних потреб.

Місія:

економічний і соціальний розвиток України, шляхом розробки науково-обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації державної податкової та митної політики і правовою підтримкою платників податків.

Завдання:

 • організація та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з питань формування та реалізації фіскальної політики;
 • виконання замовлень ДФС України та інших органів державної влади щодо розробки наукових засад фіскальної політики, проведення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері оподаткування і митної справи;
 • надання науково-експертних послуг з актуальних проблем реалізації податкової та митної політики держави;
 • вивчення і впровадження зарубіжного науково-технічного досвіду у фіскальній сфері, співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів із закордонними партнерами;
 • упровадження наукових розробок у діяльність фіскальних органів держави, інших органів виконавчої влади, у навчальний процес Університету та інших навчальних закладів;
 • провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації та проходження стажування кадрів у сфері фіскальної політики, оподаткування та митної справи;
 • розробка науково-технічної продукції (монографії, наукові звіти, аналітичні доповіді (записки), стандарти, статті, доповіді тощо) у сфері оподаткування та митної справи в межах визначених державою пріоритетів;
 • організація та проведення наукових експертиз результатів досліджень, виконаних іншими установами та організаціями, організація наукових конференцій, круглих столів, семінарів (у тому числі міжнародних) з питань, що належать до сфери діяльності Інституту;
 • розробка прогнозів та проведення експертиз з відповідних напрямів науки і техніки;
 • організація, проведення та участь у конкурсах наукових робіт (проектів, заявок) і за їх результатами забезпечення виконання відповідних досліджень.
 • забезпечення високої якості досліджень, систематичне узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колектив Інституту.