Вчена рада

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Науково-дослідного інституту фіскальної політики відповідно до наказу Університету ДФС України від 13.02.2019 № 351

За посадами:
1) Коротун Володимир Іванович – в. о. директор НДІ фіскальної політики, к.е.н., с.н.с., голова Вченої ради;
2) Брехов Сергій Сергійович – заступник директора інституту з наукової роботи – начальник науково-дослідного центру проблем оподаткування та фінансового права, к.е.н.;
3) Нагорічна Ольга Степанівна – заступник директора інституту з наукової роботи – начальник Науково-дослідного центру митної справи, к.пед.н, с.н.с.;
4) Тарангул Дмитро Олександрович – учений секретар, к.геогр.н., с.н.с., доцент, учений секретар Вченої ради;
Обрані:
5) Білецька Ганна Миколаївна – завідувач відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів, к.ю.н.;
6) Кармаліта Марія Володимирівна – завідувач відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції, к.ю.н., доцент;
7) Новицька Надія Володимирівна – завідувач відділу дослідження акцизного оподаткування, к.е.н.;

8) Лисецька Неля Миколаївна, старший науковий співробітник відділу дослідження питань митної безпеки, к.е.н.;

9) Подік Іванна Іванівна, старший науковий співробітник відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів;

10) Прус Людмила Романівна – завідувач відділу дослідження митних зобов’язань, к.е.н., доцент;

11) Селезень Павло Олександрович – провідний науковий співробітник відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції, к.ю.н., с.н.с., доцент;

12) Тимченко Леонід Дмитрович – головний науковий співробітник відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції, д.ю.н., професор, заступник голови Вченої ради;

13) Федчук Світлана Ігорівна – завідувач відділу дослідження питань фінансової безпеки, к.ю.н., с.н.с.;

14) Фрадинський Олександр Анатолійович – завідувач відділу дослідження митних ризиків, к.е.н., с.н.с., доцент;

15) Хома Валерій Олександрович – завідувач відділу удосконалення протидії митним правопорушенням, к.ю.н., доцент.

Призначені:
16) Корень Наталія Василівна – завідувач відділу дослідження прямого оподаткування, к.е.н., с.н.с.;

17) Сушкова Олена Євгеніївна – доцент кафедри митної ННІ економіки, оподаткування та митної справи, к.е.н.