Законопроектна та нормотворча робота

Науково-дослідний інститут фіскальної політики є провідним науковим підрозділом Університету ДФС України, який бере активну участь у підготовці, опрацюванні та проведенні наукових експертиз проектів концепцій, законів та інших нормативно-правових актів України.

У продовж його діяльності науковцями інституту розроблено:

 1. проект уніфікованої звітності зі сплати ПДФО та ЄСВ;
 2. методичні рекомендації щодо відбору ризикових суб’єктів господарювання – платників податку на прибуток підприємств на основі аналізу показників фінансової звітності;
 3. Дорожню карту з вдосконалення державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 4. методику оцінки рівня нелегального обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 5. нову редакцію Постанови КМУ від 17.07.2015 № 504 «Про затвердження Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення»;
 6. методичні рекомендації щодо розвитку здійснення пост-митного аудиту в Україні, в тому числі в частині вдосконалення системи індикаторів визначення рівня ризиковості суб’єктів ЗЕД та виявлення митних ризиків для цілей пост-митного аудиту;
 7. пропозиції щодо обрання спеціалізованого програмного забезпечення для проведення е-аудиту; способів і формату надання платниками податків інформації та даних бухгалтерського обліку в електронному вигляді;
 8. пропозиції до чинного Митного кодексу України щодо запровадження дієвого механізму УЕО (уповноважених економічних операторів) в Україні відповідно до митного законодавства ЄС;
 9. пропозиції до митного законодавства в частині вдосконалення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними (програмний модуль «Морський пункт пропуску»);
 10. пропозиції до Антикорупційної програми ДФС України на 2017 рік у частині визначення корупційних ризиків та їх чинників (затвердженні наказом ДФС від 20.10.2017 № 700);
 11. методичні рекомендації для керівників органів та структурних підрозділів ДФС щодо запобігання корупції та реалізації Антикорупційної програми;
 12. проект Порядку надання адміністративної послуги з інформування та консультування з питань державної митної справи;
 13. зміни до окремих положень Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII та підзаконних нормативно-правових актів щодо забезпечення реалізації засад підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
 14. проекти інструктивно-методичних матеріалів для працівників кадрових підрозділів щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб ДФС, підвищення рівня їх професійної компетентності;
 15. пропозиції щодо внесення уточнень та змін до законодавства, яке застосовується у сфері адміністрування ЄСВ та ПДФО, з метою упередження ризиків, що можуть виникнути внаслідок запровадження єдиної форми звітності;
 16. проект української версії податкового аудиторського файлу (SAF-T UA) з урахуванням вимог ОЕСР, особливостей вітчизняної податкової системи та практики ведення бухгалтерського обліку (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 89564);
 17. сформовано алгоритм зіставлення даних з використанням SAF-T UA;
 18. проект гармонізованої структури спирту та алкогольних напоїв відповідно до вимог Угоди про асоціацію України з ЄС та Плану заходів з її виконання (отримано позитивний висновок експертів Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) щодо відповідності положенням європейських директив);
 19. рекомендації з підвищення ефективності впровадження механізму вирішення податкових спорів з використанням взаємоузгоджувальної процедури, а також проект керівництва у формі Порядку проведення процедури взаємного узгодження за зверненнями платників податків на основі договорів України про уникнення подвійного оподаткування;
 20. систему кодифікації типових схем мінімізації або уникнення сплати податків, що застосовуються СГД в Україні, а також алгоритм формування інформаційного забезпечення та застосування аудиторських процедур залежно від типу схеми мінімізації або ухилення від сплати податків;
 21. пропозиції до проекту наказу ДФС «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків» щодо ефективності проведення перевірок підрозділами ДФС України;
 22. пропозиції щодо оновлення чинного в Україні переліку фіскально-прозорих організаційно-правових форм нерезидентів;
 23. організаційно-розпорядчі та інформаційно-технічні вимоги до механізму аналізу ризиків для застосування при митному контролі міжнародних поштових та експрес-відправлень;
 24. пропозиції щодо вдосконалення методичного забезпечення митниць ДФС з питань здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів;
 25. пропозиції щодо уточнення обсягу та структури митного тарифу України з метою підвищення рівня його інформативності;
 26. пропозиції щодо вдосконалення окремих елементів національного нормативно-правового забезпечення у сфері запобігання та протидії незаконному переміщенню тютюнових виробів та сировини через митний кордон та його адаптації до міжнародних стандартів, а також відомчої реалізації заходів із запобігання та протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів.