Законопроектна та нормотворча робота

Науково-дослідний інститут фіскальної політики є провідним науковим підрозділом Університету ДФС України, який бере активну участь у підготовці, опрацюванні та проведенні наукових експертиз проектів концепцій, законів та інших нормативно-правових актів України.

У продовж його діяльності науковцями інституту розроблено:

 1. проєкт уніфікованої звітності зі сплати ПДФО та ЄСВ;
 2. пропозиції щодо внесення уточнень та змін до законодавства, яке застосовується у сфері адміністрування ЄСВ та ПДФО, з метою упередження ризиків, що можуть виникнути внаслідок запровадження єдиної форми звітності;
 3. нову редакцію Постанови КМУ від 17.07.2015 № 504 «Про затвердження Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення»;
 4. методичні рекомендації щодо відбору ризикових суб’єктів господарювання – платників податку на прибуток підприємств на основі аналізу показників фінансової звітності;
 5. систему кодифікації типових схем мінімізації або уникнення сплати податків, що застосовуються СГД в Україні, а також алгоритм формування інформаційного забезпечення та застосування аудиторських процедур залежно від типу схеми мінімізації або ухилення від сплати податків;
 6. пропозиції щодо обрання спеціалізованого програмного забезпечення для проведення е-аудиту; способів і формату надання платниками податків інформації та даних бухгалтерського обліку в електронному вигляді;
 7. алгоритм зіставлення даних з використанням SAF-T UA;
 8. проєкт української версії податкового аудиторського файлу (SAF-T UA) з урахуванням вимог ОЕСР, особливостей вітчизняної податкової системи та практики ведення бухгалтерського обліку (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 89564);
 9. рекомендації з підвищення ефективності впровадження механізму вирішення податкових спорів з використанням взаємоузгоджувальної процедури, а також проект керівництва у формі Порядку проведення процедури взаємного узгодження за зверненнями платників податків на основі договорів України про уникнення подвійного оподаткування;
 10. пропозиції щодо оновлення чинного в Україні переліку фіскально-прозорих організаційно-правових форм нерезидентів;
 11. рекомендації щодо тлумачення ознак постійного представництва у розрізі його типів, визначених у п.3 та п.5 МПК ОЕСР;
 12. пропозиції змін до вітчизняного податкового законодавства щодо закріплення ознак базового типу постійного представництва;
 13. рекомендації щодо запровадження реєстрів ризиків, пов’язаних з недотриманням платниками податків податкових норм та інституційних ризиків, що передбачає процедури оновлення реєстрів, профілів податкових ризиків;
 14. зміни до Постанови КМУ від 12.12.2018 № 1062 в частині виявлення та усунення впливу компонент інституційних ризиків в основних процедурах/процесах адміністрування податків)»;
 15. пропозицій щодо розвитку системи управління податковими ризиками з метою контролю її ефективності та можливості самовдосконалення;
 16. рекомендації щодо удосконалення процедур адміністрування податкового боргу шляхом сегментації боржників на основі застосування інтегральної оцінки ризику непогашення податкового боргу, його суми та тривалості його виникнення;
 17. Дорожню карту з вдосконалення державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 18. методику оцінки рівня нелегального обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 19. проєкт гармонізованої структури спирту та алкогольних напоїв відповідно до вимог Угоди про асоціацію України з ЄС та Плану заходів з її виконання;
 20. проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо впровадження Електронної системи моніторингу обігу тютюнових виробів»;
 21. рекомендації щодо вдосконалення антифростолінгового та антидемпінгового механізму стабілізації податкових надходжень із тютюнових виробів;
 22. проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податкової медіації)»;
 23. пропозиції щодо розширення функціоналу онлайн-сервісів, удосконалення інтерфейсу веб-ресурсів; розробки та впровадження спеціалізованих програмних продуктів (мобільних додатків) для спрощення доступу платників до онлайн-сервісів ДФС та профільних продуктів податкового адміністрування для малого та середнього бізнесу, фізичних осіб; розроблення та розміщення онлайн-калькуляторів;
 24. пропозиції до проекту наказу ДФС «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків» щодо ефективності проведення перевірок підрозділами ДФС України;
 25. пропозиції до чинного Митного кодексу України щодо запровадження дієвого механізму УЕО /АЕО в Україні відповідно до митного законодавства ЄС;
 26. методичні рекомендації щодо розвитку здійснення пост-митного аудиту в Україні, в тому числі в частині вдосконалення системи індикаторів визначення рівня ризиковості суб’єктів ЗЕД та виявлення митних ризиків для цілей пост-митного аудиту;
 27. організаційно-розпорядчі та інформаційно-технічні вимоги до механізму аналізу ризиків для застосування при митному контролі міжнародних поштових та експрес-відправлень;
 28. пропозиції до митного законодавства в частині вдосконалення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів та товарів, що переміщуються ними (програмний модуль «Морський пункт пропуску»);
 29. проєкт нормативно-правового акта щодо вдосконалення контролю за режимом тимчасового ввезення морських контейнерів та додаткового обладнання до них;
 30. пропозиції щодо вдосконалення методичного забезпечення митниць ДФС з питань здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів;
 31. пропозиції щодо уточнення обсягу та структури митного тарифу України з метою підвищення рівня його інформативності;
 32. проєкт методичних рекомендацій щодо здійснення митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України на умовах угод про вільну торгівлю;
 33. пропозиції щодо вдосконалення окремих елементів національного нормативно-правового забезпечення у сфері запобігання та протидії незаконному переміщенню тютюнових виробів та сировини через митний кордон та його адаптації до міжнародних стандартів, а також відомчої реалізації заходів із запобігання та протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів;
 34. проєкт Закону України «Про внесення змін та доповнень до Митного кодексу України» (в частині здійснення експертної діяльності);
 35. проєкт Порядку надання адміністративної послуги з інформування та консультування з питань державної митної справи;
 36. алгоритм взаємодії структурних підрозділів Дніпропетровської митниці ДФС у процесі управління ризиками на регіональному рівні;Пропозиції до Антикорупційної програми ДФС України на 2017 рік у частині визначення корупційних ризиків та їх чинників (затвердженні наказом ДФС від 20.10.2017 № 700);
 37. методичні рекомендації для керівників органів та структурних підрозділів ДФС щодо запобігання корупції та реалізації Антикорупційної програми;
 38. проєкт Програми дій з реформування інституції внутрішньої безпеки;
 39. проєкт Положення про стандарти поведінки на основі ризик-менеджменту посадових осіб ДФС;
 40. зміни до окремих положень Закону України «Про Державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII та підзаконних нормативно-правових актів щодо забезпечення реалізації засад підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;
 41. проєкти інструктивно-методичних матеріалів для працівників кадрових підрозділів щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб ДФС, підвищення рівня їх професійної компетентності.