Послуги

Сфера платних послуг, що може надавати Науково-дослідний інститут фіскальної політики як структурний підрозділ Університету державної фіскальної служби України, регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” та Порядком надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженим спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758.

Одним із провідних напрямів діяльності інституту є експертна діяльність. Застосування експертних висновків у податкових спорах сприяє забезпеченню рівності сторін у процесі з’ясування всіх обставин кожного податкового спору, дає змогу сформувати мотивовану та аргументовану позицію як на стадії адміністративного (досудового) оскарження, так і при зверненні до суду. Звернення за наданням науково-експертного висновку до профільної наукової установи дозволяє поєднати наукову та правову експертизу з позиції методології підготовки такого висновку, забезпечує її комплексний підхід. Для забезпечення належної якості висновків експерти повинні відповідати певним вимогам, серед яких: наявність наукового ступеня й авторитету у сфері права; компетентність; неупередженість; достатній досвід; відповідальність за достовірність.

Фахівці Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України відповідають зазначеним вимогам і мають багаторічний позитивний досвід підготовки експертних висновків як за замовленнями платників податків, так і зверненнями органів державної влади, місцевого самоврядування, Конституційного Суду України тощо. Запрошуємо до співпраці всіх зацікавлених у підготовці фахових експертних висновків при вирішенні податкових спорів як на стадії досудового врегулювання, так і під час їх судового розгляду.

Перелік послуг

  1. Експертні економіко-правові дослідження.
  2. Судові податкові експертизи.
  3. Податкове консультування.
  4. Експертне оцінювання корупційних ризиків.
  5. Інші послуги.