Експертне оцінювання корупційних ризиків

Проведення зовнішнього експертного оцінювання корупційних ризиків на рівні юридичних осіб передбачено положеннями Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII. Згідно зі статтею 61 Закону «керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи».

Співробітники Науково-дослідного інституту фіскальної політики мають значний досвід у розробленні антикорупційних заходів для фіскальних органів країни. Зокрема, на замовлення ДФС виконувалося цілий ряд наукових досліджень з проблематики розбудови системи управління корупційними ризиками у фіскальних органах країни відповідно до наявних кращих світових практик у даній сфері, а також адміністративно-правових засад удосконалення функціонування інституцій запобігання та протидії корупції в Україні.