Інші послуги

Науково-дослідний інститут фіскальної політики, як структурний підрозділ Університету державної фіскальної служби України, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27.08.2010 № 796, може надавати платні послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності, а саме:

  • проведення науково-дослідних робіт;
  • виконання досліджень розвитку окремих галузей економіки;
  • проведення наукової експертизи в установленому законодавством порядку;
  • консультування з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організація та наукове обслуговування;
  • проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажувань;
  • інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
  • здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, які розроблені за рахунок коштів державного бюджету;
  • забезпечення діяльності технологічних та наукових парків;
  • розроблення науково-технічної документації.